• MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANDUNG
  • UNGGUL DAN BERKUALITAS
#KELULUSAN MAN 2 BANDUNG
SELAMAT ATAS KELULUSAN KELAS XII MAN 2 BANDUNG
SELAMAT ATAS KELULUSAN KELAS XII MAN 2 BANDUNG

Segenap Civitas MAN 2 Bandung mengucapkan selamat atas kelulusan Kelas XII MAN 2 Bandung. "Semoga Ilmu yang didapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat". Sila

02/05/2020 10:58 - Oleh Administrator - Dilihat 283 kali